Yeminli Mali Müşavir Mehmet Kubilay Özcan Enflasyon Düzeltmesi uygulaması için çıkarılan 17/12/2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özcan; yüksek enflasyondan dolayı paramızın satın alma gücünün gittikçe değer kaybettiğini ve bu nedenle işletme kayıtlarında yer alan varlık değerlerinin gerçek durumu yansıtmaktan uzak kaldığını, mali tabloların güncel ve gerçek satın alma gücünü gösterir hale gelmelerini sağlamak üzere belirlenen katsayılar uygulanmak suretiyle enflasyon düzeltme işlemine tabi tutulacağını belirtti.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının, bilanço esasına tabi işletmelerin finansal tablolarının gerçek duruma gelmesini sağlaması açısından yararlı ve gerekli olduğunun altını çizen CHP’li Özcan; “Bilanço usulüne göre defter tutan gerçek ve tüzel kişi mükellefler, aktiflerinde kayıtlı her türlü gayrimenkul, stok, demirbaş, bina, arsa, arazi vb. parasal olmayan varlıklarına enflasyon oranında değer artışı tahakkuk ettirilecektir. Bu uygulamanın mükellefler açışından en olumsuz yanı varlıkların değer atışından dolayı Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisi matrahı oluşturulacak olmasıdır. Oluşturulan bu matrahtan, sadece nakit olarak ödenen sermaye, sermaye yedekleri ve birikmiş amortismanların enflasyon oranındaki artışları mahsup edilerek kalan kısım vergilendirilecektir.

Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tümünün kredi ile faaliyetlerine devam ettiğini ve yeni yatırımlar yaptığını göz önünde bulundurursak, enflasyon hesabına dahil edilmeyen kredi borçlarına ödenen faizlerin dikkate alınmamasından dolayı neredeyse tüm işletmelere vergi çıkacaktır.

Enflasyon sebebiyle kaydi değeri artan işletme varlıklarının elden çıkarılmadığı, yani satılmadığı halde belirlenen katsayılardan kaynaklı kaydi değer artışı nedeniyle vergi tarh edilmesi, kazanılmış bir gelir olmadığı halde vergi istenmesi işletmelerin sırtına ağır bir yük getirecektir. Bu uygulamanın 2023 yılında olduğu gibi takip eden dönemler içinde vergisiz olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com