Fethiye Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Oğuz Bolelli başkanlığında yapıldı. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda kararlar oybirliği ile alındı.

Meclis, 2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunmasıyla başladı. Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, “Seçim süreci sona erdi. Kazanan arkadaşları tebrik ederiz. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Gider Bütçesi ve Performans Programı ile belirlemiş olduğu ve icra edeceği faaliyetlerine ait mal ve hizmet alımlarında  maliyetlerin sürekli olarak değişime uğraması sonucu meydana gelen fiyat artışları belirlenen bütçe giderleri içerisinde yetersizliğe yol açmış ve bu yetersizliği giderebilmek amacıyla bir önceki yıl bütçe çalışmalarında kullanmayı öngördüğü ancak yıl içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan gider kodlarının yetersiz kalan gider kodlarına aktarma yapılması yoluyla ödenek yetersizliğinin giderilmesi amacıyla ödenek aktarmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (b) bendine göre yapılması hususuna ilişkin madde Plan Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Plan Bütçe Komisyonu’nun raporu oy birliği ile geçti.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2023 Yılı için hazırlanan 07/10/2022 tarih ve 145 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş Ücret Tarifesine ilave olarak, İşletme Müdürlüğünün Karaot Halk Plajı ve Tenis Kortu Tesislerinde planlanan fiyat tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili madde tarife komisyonuna gönderildi. Tarife Komisyonu’nda görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 12-3 maddesi gereği Kent Konseylerinin “Meclislerde ve Çalışma Gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclisine sunulur.” ve aynı Yönetmeliğin 14-1 maddesi gereği “Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplatışında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.” denilmekte olduğu, Fethiye Kent Konseyinin 25/04/2023 tarih ve 2023/05.01.33 sayılı yazısına istinaden, Konsey tarafından 31/03/2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısının 1.maddesinde karara bağlanan ve Engelli Meclisi tarafından hazırlanarak Engellilerin yerelde yaşadıkları Mekana Erişim, Hizmete Erişim, Sosyal Dışlanma ve diğer sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerini içeren rapordaki Belediyemizi ilgilendiren kısımların değerlendirilerek uygun görülmesi halinde Belediye Meclis Kararı alınması hususuna ilişkin madde ilgili komisyonlara görüşülmesi için gönderildi.

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarih ve 85 nolu kararı ile kabul edilmiş olan ve imzalanmış Protokole istinaden Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Yolu Caddesi, Dış Kapı No:33 adresinde bulunan mülkün “Edebiyat Evi ve Kültür Sanat Merkezi” olarak kullanılmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com