Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Canan İzmirli Lozan Antlaşması 9. yılı vesilesiyle bir açıklama yayınladı. İzmirli açıklamada “Lozan, Bağımsız Türkiye’nin dünyaya ilanıdır” ifadelerini kullandı.

Lozan Antlaşması’nın  98. yıl dönümü dolayısıyla  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)  Fethiye Şubesi Başkanı Canan İzmirli, bir açıklamaya yayınlayarak antlaşmanın yıl dönümünü kutladı.

İzmirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturan Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıldönümünü kutluyoruz. Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız bir ulus devlet olarak, uluslararası alandaki saygın yerini almıştır.

0smanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinden sonra, 10 Ağustos 1920’de, savaşın galipleriyle Sevr Antlaşması imzalanmıştı.  Emperyalist devletlerin orduları da bu antlaşmaya dayanarak Anadolu’yu işgal etmişti.

Anadolu’nun işgali karşısında direniş başlamış, Kuvayı Milliye kurulmuş, “kurtuluş” için Türk Bağımsızlık Savaşı örgütlenmişti. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan Ulusal Bağımsızlık Savaşı, iç ve dış düşmanlara karşı, dört yıl sürmüş ve 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanmıştı.

Zaferden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’yle yenilen İtilaf Devletleri ( İngiltere, Fransa, İtalya ) ve Yunanistan arasında, 24 Temmuz 1923’de, Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştı. Türk Heyeti’ne İsmet Paşa başkanlık etmişti. Görüşmelerde “tam bağımsızlık” ve “ulusal egemenlik” ilkelerinden hiç ödün verilmemişti.

Lozan Barış Antlaşması’yla vatanımızın sınırları çizilmiş, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar çözümlenmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, kabotaj hakkı kazanılmış ve Boğazlar, Osmanlı borçları, İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Lozan Antlaşması yapıldıktan sonra 2 Ekim 1923’te İngilizler İstanbul’u boşaltmış ve 6 Ekim 1923’te Türk ordusu İstanbul’a girmişti.

Tarih yazarı Sinan Meydan’ın da vurguladığı gibi, Lozan Barış Antlaşması ile:      “Osmanlı’nın cemaatlere ve yabancılara tanıdığı hukuki ayrıcalıklara son verildi. Parçalanmış ve dış müdahaleye açık dinsel temelli “çok hukuklu” düzenden yurttaşların eşitliğine dayanan laik, çağdaş, “tek hukuklu” düzene geçildi.”

Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün deyişiyle: “ Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını gösteren bir belgedir.”

Lozan Barış Antlaşması ile “tam bağımsızlık” ve “ulusal egemenlik” temelinde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Kısaca, Lozan Barış Antlaşması, cumhuriyetimizin tapusudur.

Lozan’da Türk Heyetine başkanlık da eden Kurtuluş Savaşımızın büyük kumandanlarından İsmet İnönü,  genç cumhuriyetimizde bir demokrasi kurucusu olarak da tarihe geçmiş olan bir devlet adamıdır. Bütün yetkileri elinde toplamış bir Tek Adam iken Atatürk’ün hedeflediği Demokratik Cumhuriyet idealini gerçekleştirmek, Atatürk devrimlerini çoğulcu demokrasi ile taçlandırmak için çok partili rejime geçmiş ve barışçı seçimlerle iktidarı muhalefete teslim etmiştir.

Çağdaş ve uygar bir toplum hedefi, hukuk ve adaletin temel alınacağı bir devlet düzeni için demokrasi yürüyüşüne günümüzde de devam edilmektedir.

Lozan Atatürk Devrimidir, Lozan zaferdir, Lozan onurumuzdur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye Şubesi Yönetimi olarak Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıldönümünü kutluyoruz…

Onurluyuz, gururluyuz…

Yaşasın Lozan! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye!”

 

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com