İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Aydın-Muğla İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı’nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu.

İYİ Partili Ergun, Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı’nın hukuka, kamu yararına, şehircilik ilke ve planlama esaslarına aykırı olduğu iddiaları ile yapılan itirazlar neticesinde açılan davalarda, Danıştay 6. Dairesi’nde idari dava süreci devam etmesine rağmen Bakanlık tarafından planın hukuka aykırı şekilde onaylanarak askıya çıkarıldığını belirtti.

Kıyı bölgelerinin, korunması gereken doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra ulusal ekonomiye sağladıkları katkı bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirten Ergun, ulusal mevzuata ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde hazırlanan planların; bu planlarla ilgili davaların sonuçlanması dahi beklenmeyerek veya planların hukuka aykırı olduğu yönünde verilen mahkeme kararları dikkate alınmadan uygulanmaya çalışıldığı konusunda kamuoyunda endişeler olduğuna dikkat çekti. Konunun hassasiyeti ve kamuoyundaki tepkiler göz önüne alınarak, Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı konusunda bazı hususların açıklığa kavuşturulması önem arz ettiğini ifade eden Ergun, Bakan Özhaseki’ye şu soruları sordu:

  1. Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı konusunda açılan davaların yargılama süreçleri devam ederken, davaların sonuçlanması beklenmeyerek planın onaylanması ve ikinci kez askıya çıkarılması hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır?
  2. Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı’nın hazırlanması sürecinde bölgedeki yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir görüş alınmış mıdır, alınmış ise bu kurumların konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
  3. Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı’nın, belirli kişi ve grupların maddi menfaat elde edebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği yönünde kamuoyunda oluşan kaygıların giderilebilmesi, planın onayı ve uygulanması sürecinde daha net ve şeffaf bir süreç yürütülmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir yol izlenecektir?
Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com