Cumhuriyetin ve hukuk devletinin yol haritası olarak ifade edilen ve 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’si tarafından kabul edilen 3 Mart devrim yasalarının yıldönümü nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye şubesi yönetimi açıklama yaptı. Bu üç yasa ile ikili hukuk ve ikili eğitim sisteminin yanı sıra hilafet de kaldırılarak demokratik, laik hukuk devleti yolunda en büyük adım atılmıştır. ÇYDD Fethiye şubesi Başkanı Canan İzmirli açıklamasında “Çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temellerini atan 3 Devrim Yasası, 3 Mart 1924’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Bir asırlık Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyan bu yasalar; Hilafetin Kaldırılması, Şerriye ve Evkaf Vekâleti (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı)’nin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) Yasası’nın kabulü oldu. Cumhuriyet devrimlerinin ön sözü, laik eğitimin ve eğitim birliğinin yapı taşı olan bir asırlık devrim yasaları, halk egemenliğine dayalı yönetim şeklini destekleyen ve bu şekilde Cumhuriyet’in niteliklerini güçlendirerek çağdaş toplumu tamamlayan yasal değişiklikler olarak hayata geçirilmiştir. Attila İlhan, “Cumhuriyet üç devrim üzerine kuruludur.” sözüyle üç yasanın büyük önemine değinmiş;  hilafet ile Şerriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmasıyla emperyalist devletlere ve padişaha karşı demokratik bir devrim gerçekleşmiş, Eğitim Birliği Yasasıyla da Türk ulusunun çağdaş toplum dönüşümü başlamıştır.

“3 DEVRİM YASASI” HER YÖNDEN AŞINDIRILMAKTA VE ZARAR GÖRMEKTEDİR”

Bu üç yasanın her biri başlı başına birer devrimdir. Halifeliğin kaldırılışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal sınırlarını belirlemiş, halk egemenliği ve cumhuriyet yönetim şeklinin kabul edilmesini, ülkemizin laik ve demokratik bir hukuk devleti olmasını sağlamıştır. Çağdaş devlet yapısında yeri olmayan Şerriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırması; eşit, demokratik ve laik toplum anlayışını destekleyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasını sağlamıştır. Öğrenim Birliği Yasası’nın kabul edilmesiyle ise medreseler kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Laik ve bilimsel eğitimin benimsenmesinde önemli bir adım olan bu yasayla birlikte eğitim tek çatı altında birleşmiştir. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sacayağı olan, neredeyse bir asırdır demokrasiye ve laikliğe güç veren “3 Devrim Yasası” bugün, her yönden aşındırılmakta ve zarar görmektedir. Devletin laik niteliğinden ve başta laik eğitimden verilen ödünler geleceğimiz için en büyük tehlike ve tehdittir. ÇYDD olarak Cumhuriyet devriminden aldığımız güç ile her koşulda devrim yasalarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir asırlık Cumhuriyetimizin, bir asırlık devrim yasaları kutlu olsun” dedi.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com