2019 Ağustos ayında Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde yerel sanatçı Vedat Karakaya’nın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarih doktora öğrencisi,  ortaokul müdür yardımcısı Eren Fehmi Eroğlu’ya haber vermesi sonucunda Ortaçağ dönemine ait Türk kaya resimleri bulunmuştu. Yapılan keşif sonrası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarih bölüm başkan yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe liderliğinde, bir ekip kurulmuş ve 2020 Ağustos ayında, eserlerin tescili yapılarak kaya resimlerinin özellikleri, ebadı ve teknik özellikleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmıştı. Çalışma sonucu, Ortaçağ döneminde Seydikemer ve çevresine Türk akınları gerçekleştiği anlaşılmıştı.

Türk Tarihi yeniden yazılabilir

İki senedir yaptıkları çalışmalardan elde edilen verilerin Anadolu’da ki Türk varlığına farklı bir ışık tutacağını kaydeden Gökçe, “Kaya resimlerinde dağ keçisi, atlı asker ve çeşitli hayvanlara ait figürler var. Bu sene de ağustos ayında ekibimizle detaylı incelemesini yapacağımız çalışmalarla Anadolu’daki Türk varlığına farklı bir ışık tutmayı hedefliyoruz. Eğer arkeolojik buluntularla kaya resimlerinin 10. yüzyıldan önceki bir döneme ait olduğunu bilimsel olarak ispatlayabilirsek, bu Türklerin Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferinden çok önce yerleştikleri anlamına gelecek. Çünkü böyle eserleri meydana getirmek için bölgede bir süre yaşamak gerekmektedir. Bu çalışmanın sonunda Anadolu’daki Türk tarihi yeniden yazılabilir. Beni ve ekip arkadaşlarımızı heyecanlandıran bir çalışma olacak” diye konuştu.

Türklerin Varlığı Konusunda Önemli Bulgulara Ulaştık

Araştırmalarda bir hayli yol kat ettiklerini söyleyen tarih doktora öğrencisi ve müdür yardımcısı Eren Fehmi Eroğlu “Vedat Karakaya’nın çalışmalarım sebebiyle şahsıma haber vermesiyle Seydikemer’de kaya resimlerini keşfetmiştim. Hocam başkanlığında kurduğumuz ekibimizle kaya resimleri üzerindeki incelemelerimizde, figürlerin Orta Asya’daki Gök Türk Dönemi Türk Kaya Resimleriyle benzeştiğini görmüştük. Kaya resimlerinin yerleşim yerine uzak bir yerde olması sebebiyle Batı Torosların diğer noktalarında da olacağını düşündüm. Hocam Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile beraber saha araştırmalarımızı sürdürdük. Diğer yerlerde de kurgan adı verilen eski Türk mezarlarını, diğer kaya resimlerini ve somut eserleri gün yüzüne çıkardık. Eldeki bulgular ışığında Türklerin 4. yüzyıl ile 8. yüzyıl arasında Batı Toroslara akın yaptıkları ve bazı kilit bölgelerde bir süre yaşadıkları kesinlik kazandı. Bakanlığa yapılan başvuru neticesinde müzenin kurganları kazmasını ve mezarlardan elde edilecek veriler ışığında akınların yapıldığı tarihi netleştirmeyi hedefliyoruz”

Orta Asya’daki Örneklerle Birebir Uyuşuyor

Mevcut çalışmanın diğer çalışmalardan daha önemli olduğunu söyleyen Eren Fehmi Eroğlu “Bizans kaynaklarında Türklerin, İskitlerden 1071’e dek Anadolu’ya akınları anlatılmıştır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de kaya resimleri bulunmuştur. Ancak şimdiye dek ülkemizde kurgan kazısı yapılmadı. Bakanlığımız müzeye gerekli izinleri verirse Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek. Ayrıca, bulduğumuz çeşitli eserlerin hepsi Orta Asya’daki örneklerle birebir aynıdır. Örneğin Çin kaynaklarında Türklerin tören yaptıkları mağaralardan bahsedilir. Orta Asya’daki birkaç örneği dışında bu tören mağaralarının dünyada bilinen örneği yok ama hocamla beraber bu mağarayı Seydikemer’de ücra bir yerde keşfettik ve il kültür müdürlüğüne tescillettik. Kurdun Türklerde simge hayvan olduğu herkesçe bilinir ama ülkemizde eski Türklere ait bilinen bir kurt çizimi yok. Biz bunu da bulduk. Elinde bayrak tutan asker Türklerde hakimiyet sembolüdür. Kazakistan’da, Kırgazistan’da ve ve Altaylarda bilinen örnekleri vardır. Bu çizimin örneklerini de saha çalışmamızda ortaya çıkardık. Başta Seydikemer olmak üzere çeşitli yerlerdeki aynı Türk topluluğunca yapılmış kaya resimleri sayesinde hangi güzergah üzerinden akın yapıklarını da bulduk.  Ayrıca en önemlisi Batı Toroslarda ücra bir yerdeki M.S. 3.-4. yüzyıllara bir Roma kalıntısı üzerine yaptıkları çizimler sayesinde, Türklerin 4. yüzyıl veya sonrasında Batı Toroslara bu akını gerçekleştirdiğini ortaya koyduk.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com