BELEDİYE MECLİSİ, ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

Fethiye Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. Biri gündem dışı olmak üzere 9 madde oy birliği ile geçti.

Fethiye Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı toplantısı Belediye Başkanı Alim Karaca’nın izinli olmasından dolayı Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli yönetiminde yapıldı. Kasım ayı karar özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, 9 madde oy birliği ile kabul edildi.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesinde belirtilen, izleyen Mahalli İdareler Genel Seçim tarihine kadar, Belediye Başkanına yeni bir sözleşme yapılması için yetki verilmesi hususuna yönelik madde oy birliği ile kabul edildi. 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11.maddesi uyarınca Kadro İptal ve İhdasların yapılmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edilirken,  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Karaçulha Mahallesi 879 ada 1 parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili madde de oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü görev ve faaliyetleri arasında yer alan Fethiye’de ikamet eden Engelli ve özel gereksinimi bulunan birey ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal yaşamın doğal akışı içerisinde günlük hayatlarının kolaylaştırılması yer almakta olduğundan, bu süreç içinde engelli veya özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın bir noktadan farklı bir noktaya ulaşımı ve transferi için gereken desteğinin sağlanması ile ilgili madde de görüşülüp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfının (FETAV) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse edilen “Yeşil Fethiye Güvenli Fethiye” adlı hibe Programının Proje hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi kapsamında Fethiye Belediyesinin Resmi Proje ortağı olması için Belediye Meclisi Kararı alınması talebi de, ilgili Projeye Fethiye Belediyesi tarafından gerekli katkıların sağlanabilmesi için Belediye Meclisi Kararı alınması ve yapılacak Protokol ve benzeri işlemlerin gerçekleşmesi için Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Foça Mahallesi, 1022 Sokağa ‘Molla Veli Sokağı’ adı verilmesine yönelik madde de oy birliği ile kabul edilirken, gündem dışı madde olan; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Nif Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 9 adet bilirkişinin seçilmesi ile ilgili gündem maddesi de oy birliği ile diğer işler komisyonuna gönderildi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, 2023 yılının bu son toplantısında tüm kararların oy birliği ile alınmasından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com