Fethiye Belediyesi Mart ayı 2019-2024 döneminin son olağan Meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanlığı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli’nin yaptığı toplantıda, ikisi gündem dışı olmak üzere toplam 9 madde görüşüldü.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Fethiye Belediyesi Mart ayı 2019-2024 döneminin son Meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli başkanlığında yapılan toplantının açılışında Meclis Başkanı Bolelli, yerel seçimler öncesi son toplantı olduğunu vurgulayarak;  “Bir grup arkadaş devam edecek, bir grup arkadaş ise gelecek dönem Meclis’te olmayacak. Devam edecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Devam etmeyecek olan arkadaşlara da bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi. Bolelli; “5 yıldır hep birlikte Fethiye’miz için kararlar aldık. Siyasi parti gözetmeksizin Fethiye için kararlar veren tüm Meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis Başkanı Bolelli’nin konuşmasının ardından AK Parti Belediye Meclis üyesi Hikmet Selçuk, CHP Belediye Meclis üyesi Veli Pabuşçu ve İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Ayşe Çiftçi tarafından veda konuşmaları yapıldı.

“Amacımız Fethiye…”

Hikmet Selçuk, “Fethiye için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İktidar ve muhalefet olarak sizlere doğruları söylemek zorundaydık. Hepimizin amacı Fethiye’ye hizmet vermekti. Burada ufak tefek tartışmalarımız oldu, fakat bunları Fethiye için yaptık. Memleketimize değer katmak için yaptık. Hatalar da yapmış olabiliriz, birbirimizi kırmış da olabiliriz. Grubum adına herkese teşekkür ediyorum. Bu koltuklardan bir sürü insan gelip gitti. Bizim de gideceğimiz zamanlar olacak. Fethiye için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Amacımız Fethiye… Herkesin Fethiye için yapacağı bir şey vardır!” dedi.

“Fethiye’ye hizmet ortak noktamız”

CHP adına konuşan Veli Pabuşcu, “Bu dönemin son Meclis toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 5 yıllık bir süreç geride kaldı. Fethiye için elimizden geleni yaptık ve yapacağız. Herkesin ortak amacı Fethiye’ye hizmet etmek”

“Parti ayrımı yapmadan Fethiye’ye hizmet vermek”

Ayşe Çiftçi, “5 yılı saygı çerçevesinde güzel bir birliktelikle tamamladığımızı düşünüyorum. Bu birlik ve uyumu bozmadıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Fethiye hep birlikte kalkınmaya, hizmet almaya ve vermeye devam edecek. Önemli olan parti ayrımı yapmadan Fethiye’ye hizmet vermek. Herkese saygı ve sevgiler…”

Konuşmaların ardından olağan Meclis gündemine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün, TO BE TURİZM İNŞ. EML. REK. GIDA DEK. SAN. TİC. A.Ş.’nin 12/01/2024 tarih ve 2533 sayılı dilekçesindeki talebine istinaden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddelerine göre Muğla İli, Fethiye İlçesi, Akarca Mahallesi, 905. Sokağın (888 Sokak ile 1154 Sokak arası) İçkili Yerler Krokisine dahil edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin madde diğer işler komisyonuna gönderildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden 2024 Yılı içerisinde Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak hisse satış işlemlerinde Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Patlangıç Mahallesi, Topçular Mevkii 2722 ada 10 parselin 1/25000 ölçekli Fethiye Göcek Çevre Düzeni Planı ve 1/1000 ölçekli Patlangıç Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Ağaçlandırılacak Alan” tanımlı olduğu belirtilmiş, parselin bulunduğu alanda kamulaştırma yapılıp, yapılamayacağı ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanarak mülkiyetlerinin başka bir alandan tahsis edilip, edilmeyeceğine dair Fethiye Belediyesi’nden bilgi talep edilmiş olduğu, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 15/02/2024 tarih ve 120900 sayılı yazısı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15/02/2024 tarih ve 120917 sayılı yazısı ile talepleri Fethiye Belediyesi’nce uygun olarak değerlendirilememiş, bu sebeplerle taşınmazın bulunduğu alanın İmar Planı Değişikliğinin ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yasal çerçeveler sınırında, ilgili makamlarca değerlendirilme yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmekte olduğundan, dilekçeye konu mağduriyetin giderilebilmesi için İmar Planı Değişikliği talep dosyasının Fethiye Belediyesi tarafından hazırlanıp, hazırlanmayacağı ve/veya hazırlatılıp, hazırlatılamayacağı hususuna ilişkin madde imar komisyonuna gönderildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 01/11/2023 tarih ve 119 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Planı Değişikliğinin Fethiye Belediyesi tarafından yapılmasına karar verilen; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kızılbel Mahallesi, 154 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının Meclisimizce değerlendirilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

01/02/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Muzaffer ERCİYES’in 15/12/2023 tarih ve 55774 sayılı dilekçesindeki talebine istinaden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddelerine göre Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 605.Sokağın İçkili Yerler Krokisine dahil edilip, edilmeyeceği hususuna ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

01/02/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Tarife Komisyonuna havale edilen Fethiye Belediyesi Asfalt Emülsiyonu Üretim Maliyeti ile ilgili tabloya istinaden Asfalt Emülsiyonu satış bedelinin, Distribitör günlük kira bedelinin ve Tır günlük kira bedelinin tespit edilmesine ilişkin olarak hazırlanan Tarife Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı maddeler arasında yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının hayata geçirilebilmesi için, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince, imar uygulaması yapım çalışmaları devam eden ve Mülkiyeti Fethiye Belediyesi’ne ait olan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 2035 ada, 1 parsel nolu taşınmaz imar planında “Çocuk Bahçesi, Yol Alanı” ve küçük bir kısmı “İlkokul Alanında” kaldığından, 18/12/1992  tarih ve 6086 Yevmiye No ile Hükmen Tescil sonucu, Mülga Karaçulha Köy Tüzel Kişiliğine amacı doğrultusunda kullanılmak üzere terk edilerek, tapu kaydı üzerine şerh düşülmüş olduğu, 6360 Sayılı Kanun ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 2035 ada 1 parsel nolu taşınmaz kurumlar arası devir nedeniyle 27/01/2015 tarih ve 1885 Yevmiye No ile Fethiye Belediyesi’ne bedelsiz olarak devir edilmiş olduğu, bu nedenle Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesinde yer alan 2035 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yer alan şerh nedeniyle terke konu olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince devam etmekte olan imar uygulaması çalışmalarında, taşınmazın tamamının bağış yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18.maddesinin (g) fıkrası gereğince Meclis Kararı alınmasına yönelik madde oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi, 150 ada 29 parsel numaralı taşınmazı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla  1. İdare Mahkemesi’nin E:2022/1173, K:2022/1296 Sayılı kararı ile iptal edilmesiyle bu alanın plansız hale gelmesi ve Mahkeme Kararına istinaden işlem tesis edilmesi veya eylemde bulunması gerekçesiyle; söz konu alanın İmar Planlarının ve akabinde İmar Uygulamasının Fethiye Belediyesi tarafından yapılması veya yaptırılmasına ilişkin madde oy birliği ile imar komisyonuna gönderildi.

Toplantı, imar konuları başta olmak üzere toplam 9 maddenin görüşülmesinin ve tüm Meclis üyelerinin topluca hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com